Vi vet at altfor mange ordninger, tiltak og systemer i samfunnet er utviklet for å passe ‘normalen’ funksjonshemmede. Få eller ingen med dobbel minoritetserfaring har hatt mulighet til å påvirke hva som fungerer best for seg.

Vår erfaring er at mange mangler kunnskap om sine rettigheter, deltar mindre i felleskap som styrker kunnskap om rettigheter og muligheter, og har mindre innflytelse på samfunnet.

Dette skaper utfordringer for den enkelte og er et demokratisk problem og en stor likestillingsutfordring. Norges Handikapforbund ønsker å bidra til at funksjonshemmede med minoritetsbakgrunn får kunnskap om rettighetene sine og tilgang til trygge møteplasser, både i funksjonshemmedes organisasjoner og i minoritetsmiljøene.

For oss er det viktig at flere stemmer blir hørt, inkludert, verdsatt og tatt på alvor!

 

10 bud for å være en organisasjon for alle!

Klikk her for å laste ned plakaten ”10 bud for å være en organisasjon for alle” (pdf) fra prosjektet ”Ikke mitt når det er blandahvitt”.

Del den med kollegaene dine eller heng den opp på arbeidsplassen din!

10 Bud Endelig