Vil du være med på å gjøre en innsats for å skape et samfunn for alle, der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser? Ønsker du å bruke dine egne erfaringer til å støtte andre på veien? Del tiden din og engasjementet ditt med oss!

Vil du bidra til et bedre samfunn?

Gjennom Norges Handikapforbunds lokallag eller som representant i forskjellige offentlige utvalg, kan du være med på å påvirke lokalsamfunnet ditt, og kanskje også bidra til nasjonale endringer. Vil du bli med? Meld deg inn eller ta kontakt med NHFs regioner.

Ønsker du å gi andre en støttende hånd?

Gjennom nettverket vårt av frivillige kan du bruke dine egne erfaringer til å hjelpe andre som er i en vanskelig livssituasjon. Vil du bli med? Meld deg inn eller kontakt servicetorget vårt på e-post: nhf@nhf.no eller telefon: 24 10 24 00.

Har du en historie å fortelle?

Har du støtt på utfordringer som viser at det er nødvendig å øke innsatsen for å bedre funksjonshemmedes situasjon i samfunnet? Kunne du tenke deg å stå fram med din egen sak i media? Kontakt pressekontakten vår.