Det interessepolitiske programmet forteller hva NHF mener på sentrale samfunnsområder og i saker som er av stor betydning for levekårene og hverdagen til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det interessepolitiske programmet skal være et verktøy for våre tillitsvalgte og ansatte når de skal jobbe for å fremme NHFs synspunkter på ulike arenaer. Her kan man se hva slags samfunn vi tror på og hvilke konkrete løsninger vi vil arbeide for.  Hvordan vi skal jobbe for å få til gode løsninger omtales i NHFs Strategi for 2017-2021.

Klikk her for å laste ned interessepolitisk progam (pdf)