Uvitenhet, fordommer, manglende kunnskap og myter er en vesentlig årsak blant annet til at folk stenges ute fra arbeidslivet, til at unge støtes ut av videregående skole, til mobbing og hatprat. Dette fører til ensomhet og uhelse for mange. Holdningsendring er derfor overordnet for alt arbeidet vårt og vår viktigste sak.

Diskriminering og ekskludering gjør folk syke, mens mangfold og tilhørighet fremmer god helse.

I en tid som preges av individualisme, hvor enkelte politiske strømninger peker mot et samfunn hvor noen er mindre verdt, og hvor vi står overfor samfunnsøkonomiske utfordringer, er det nettopp viktig å investere i å endre holdninger så alle får være med, bidra til fellesskapet og bruke sine ressurser.

Les mer om holdsningsarbeidet vårt i strategien vår for 2017 – 2023 (pdf).