Et utvalg av kroppskortene

Kroppsreglene er et forebyggende samtaleverktøy rettet mot ungdom og voksne med utviklingshemming. Kroppsreglene (pdf) består av ti kort med illustrerte regler, som omhandler kropp, grenser, seksualitet, vold og overgrep. Til hver regel er det laget hjelpespørsmål som støtte for å drive samtalene.

Sammen med kortene følger en veileder (pdf) der man får forklart hva kroppsreglene er, en oversikt over alle reglene med hjelpespørsmål samt tips til enkle repetisjons øvelser. Dersom man får en uro om at noen har vært eller er utsatt for vold eller overgrep, gir også veilederen råd på hvordan man skal gå frem.

Personer med kognitiv funksjonsnedsettelse er 2-4 ganger mer utsatt for vold og overgrep enn andre. Tilpassede samtaler om kropp, grenser, seksualitet, vold og overgrep er med på å forebygge at en særlig sårbar gruppe utsettes. Det å snakke om grenser rundt egen og andres kropp skaper trygghet og er med på å øke kompetansen.

Kroppskortene tar også opp hva som er lov, og ved å prate om dette fremmer vi naturlighet rundt kropp og en sunn seksualitet.

Tanken er at Kroppsreglene skal være enkle, selvforklarende og fleksible. Det skal ikke være nødvendig å gå på kurs for å benytte seg av samtaleverktøyet. Det er opp til den enkelte å vurdere hvordan samtalene best skal legges opp og tilpasses den man snakker med. Vi anbefaler likevel å bruke god tid på gjennomgang av reglene, helst over flere samtaler. Temaene i samtalene bør repeteres, enten ved bruk av kortene, ved hjelp av forslagene i veilederen, eller på andre måter en tenke vil fremmer innlæringen.

Kroppsreglene er ikke et undervisningsopplegg som går i dybden på de forskjellige temaene, men samtalene rundt reglene kan være med på å avdekke hvilke tema det er behov for å bruke mer tid på.

Kroppsreglene og veilederen kommer i et slitesterkt A4-format, holdt sammen med et stålbånd som kan åpnes og lukkes. Kortene er laget av plast og har god goldbarhet. Denne pakken kan bestilles her: agder.nhf@nhf.no Det er også mulig å printe ut kortene og veilederen helt kostnadsfritt. Du finner gratislenkene lengre nede på denne siden.

Filmer

Her finnes også tre korte filmer som på forskjellige måter berører temaene. Filmene er rettet mot tre forskjellige grupper; den profesjonelle aktøren, den utviklingshemmede og en film rettet mot “folk flest”. ( filmene lanseres iløpet av høsten)

Last ned

Kroppskort

Veiledning Kroppsregler

Lykke til!