Organisasjonskart NHF

Norges Handikapforbund er en medlemsorganisasjon med ca 12 824 medlemmer. Vi har en demokratisk struktur, med valgte representanter i alle ledd. Landsmøtet er Norges Handikapforbunds høyeste myndighet. Mellom landsmøtene ledes NHF av sentralstyret. Vi har en sentraladministrasjon i Oslo, 153 lokallag, 9 regioner, 10 landsforeninger og Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU).

Les mer om NHFs organisasjonsledd: