Vi vet hva som skal til for å lykkes med mangfold og legge til rette for at funksjonshemmede kan delta. Og vi vil gjerne vise vei!

Norges Handikapforbund ser på mangfold som et gode og jobber for at alle skal ha de samme mulighetene til å delta og bidra. Vi mener at mangfold er en suksessfaktor når vi skal bygge gode fellesskap og kreative og åpne miljøer!

Dette er visjoner som mange deler med oss. Men i virkeligheten er funksjonshemmede usynlige på de fleste samfunnsarenaer – i skolen og kultursektoren, i arbeidslivet og ute i det offentlige rom. Vi møter fysiske hindringer og forestillinger om at vi ikke kan eller ønsker å delta.

NHF deler erfaringer om utenforskap og innenforskap

Vi vet mye om hvilke mekanismer som fører til utenforskap, og vi vet også hva som fungerer for å lykkes med mangfold og skape innenforskap. Og vi vil gjerne vise vei!

Gjennom våre undervisningsopplegg kalt Funkiskompetanse, bidrar vi til innsikt som kan sette norske virksomheter i stand til å bli mer mangfoldige og likestilte.

Vi tilbyr solid, forskningsbasert kunnskap, og vi deler erfaringer fra livet med utenfor- og innenforskap, slik det oppleves av funksjonshemmede selv. Vi jobber prosessorientert, med aktive deltakermetoder, og har som mål å åpne opp for at dere får viktige perspektiver og nye tanker. Vi har ingen fasit, men inviterer til dialog og refleksjon. Slik ønsker vi å bidra til at deltakerne på våre kurs ser nye muligheter og kan jobbe aktivt for å finne gode løsninger for mangfold og likestilling i praksis.

Slik bygger vi funkiskompetanse sammen

På et typisk kurs med oss tar vi deg gjerne med på:

  • En gjennomgang av hva forskning og fakta viser.
  • Historier fra funksjonshemmede selv, fortalt gjennom foredrag og film.
  • Deltakende oppgaver, til ettertanke og refleksjon.
  • Framtidsreisen – hvordan bruker vi det vi har lært hos oss?

Funkiskompetanse leveres per i dag i fire sektorer:

  • Skole
  • Kultur
  • Politikere og kommuneansatte
  • Arbeidsliv, gjennom kompetansehuset Inclue

Vil du vite mer? Da vil vi gjerne høre fra deg! Vi kommer gjerne til din virksomhet med undervisningsopplegget vårt!

Ta kontakt med oss – send epost til nhf@nhf.no

Har du selv erfaring med funksjonshemming og er opptatt av funksjonshemmedes menneskerettigheter? Bli en av våre formidlere av funkiskompetanse (lenke).

Logo: "Funkiskompetanse" skrevet i sirkel med blå bokstaver