NHFs landsforeninger har tilbud til deg som har en spesifikk diagnose eller livssituasjon.

Landsforeningene har mange diagnoserettede aktiviteter og tilbud, som kurs, samtalegrupper og sosialt samvær. I tillegg påvirker de helse- og rehabiliteringstilbudet i Norge gjennom helsepolitisk arbeid.

NHFs 11 landsforeninger er:

Landsforeningene er en del av og har sin organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund (NHF). Landsforeningenes medlemmer er individuelle medlemmer i Norges Handikapforbund og kan benytte alle NHFs medlemstilbud.