Menneskerettigheter - Norges Handikapforbund

Tre unge mennesker sitter på en benk og snakker sammen smilende. En er i rullestol

Menneskerettigheter er rettigheter alle mennesker har, uavhengig av hva slags kropp vi har, hvem vi elsker, hva vi tror på og hvor vi bor. Våre menneskerettigheter er beskrevet i Funksjonshemmedekonvensjonen, som sier hvordan statene skal sørge for at vi får innfridd de samme menneskerettighetene som andre har. Konvensjonen skal blant annet sikre vår rett til frihet, sikkerhet, likestilling og ikke-diskriminering, deltakelse og muligheten til å bestemme over eget liv.

 

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen