Mellom landsmøtene ledes NHF av Sentralstyret som består av forbundsleder, nestleder, syv sentralstyrerepresentanter og fire vararepresentanter.

Sentralstyret nedsetter et arbeidsutvalg, ledet av forbundsleder, som forbereder sentralstyresakene og treffer vedtak i de sakene sentralstyret har gitt fullmakt til.

NHFs Sentralstyre 2019 – 2021

Forbundsleder Tove Linnea Brandvik

Tove Linnea Brandvik

Mobil: 48 23 08 49
Send e-post til Tove Linnea Brandvik

Nestleder Magnhild Sørbotten

Magnhild Soerbotten

Mobil: 91 61 28 75
Send e-post til Magnhild Sørbotten

Sentralstyremedlem Guri Anne Nesdal Egge

Guri Anne Nesdal Egge

Mobil: 90 01 62 02
Send e-post til Guri Anne Nesdal Egge

Sentralstyremedlem Martine Eliasson (i permisjon)

Martine Eliasson

Mobil: 97 14 65 83
Send e-post til Martine Eliasson

Sentralstyremedlem Karl Haakon Sævold

Karl Haakon Saevold

Mobil: 90 18 82 58
Send e-post til Karl Haakon Sævold

Sentralstyremedlem Kirsti Stenersen

Kirsti Stenersen

Mobil: 90 75 29 07
Send e-post til Kirsti Stenersen

Sentralstyremedlem Stein Wilmann

Stein Wilmann

Mobil: 90 62 85 04
Send e-post til Stein Wilmann

Sentralstyremedlem Anders Nupen Hansen

Mer informasjon og bilde kommer

Sentralstyremedlem Roger Amundsen

Mer informasjon og bilde kommer

Ida Dignes

Mer informasjon og bilde kommer

Ansattes representant Jørgen Foss

Mer informasjon og bilde kommer

Varamedlemmer

  • Barbro Holmstad 1. vara
  • Per Einar Honstad 2. vara
  • Henriette Nielsen 3. vara

Bilder og mer informasjon kommer

Varamedlem for ansattes representant Ann-Karin Pettersen

Generalsekretær Sunniva Ørstavik

Sunniva Ørstavik

Telefon: 46 86 31 91
Send e-post til Sunniva Ørstavik