Mellom landsmøtene ledes NHF av Sentralstyret.

NHFs Sentralstyre 2023 – 2025

Forbundsleder Tove Linnea Brandvik
Mobil: 48 23 08 49
Send e-post til Tove Linnea Brandvik

Nestleder Magnhild Sørbotten
Mobil: 91 61 28 75
Send e-post til Magnhild Sørbotten

Medlemmer:
Guri Anne Nesdal Egge
Martine Eliasson
Sadia Iqbal
Geir Strømsholm
Inger K. Svenning
Karl Haakon Sævold
Stein Wilmann
Ansattes representant Ann-Karin Pettersen

Varamedlemmer:
Marianne Knudsen
André Krogstad
Lena Iren Horie
Barbro Holmstad

Generalsekretær Bjarne Kristoffersen
Mobil: 952 87 110
Send e-post til Bjarne Kristoffersen