Norges Handikapforbund har 153 lokallag rundt i landet, som tilbyr fellesskap og muligheter til å påvirke samfunnet lokalt.

NHFs lokallag varierer i størrelse og aktivitetsnivå, men felles for alle er at de tilbyr et lokalt fellesskap og gir medlemmene muligheter til å jobbe for bedre samfunnsforhold for funksjonshemmede der man bor.

De fleste av lokallagene våre hører til en kommune, men mange er også tverrkommunale. Flere steder har også landsforeningene egne lokallag.

Vil du vite mer om våre lokallag?

Ta kontakt med NHFs regioner eller en av våre landsforeninger.