Vi har mange samarbeidspartnere i Norge og utlandet som er viktige for oss.

I Norge:

Universell utforming AS

Universell Utforming AS er et frittstående kommersielt aksjeselskap, eid av Norges Blindeforbund, Hørselhemmedes Landsforbund og Norges Handikapforbund. Selskapet driver ikke interessepolitisk arbeid på vegne av sine eiere, men tilbyr på kommersielt grunnlag faglige konsulenttjenester innen universell utforming til offentlige og private byggherrer.

NHFs nordiske søsterorganisasjoner:

Andre nordiske aktører:

Nettverksbygging i det internasjonale arbeidet

Nettverksbygging og samarbeid med andre norske og internasjonale bistandsaktører er en viktig del av NHFs internasjonale arbeid. Norges Handikapforbund er en del av Atlas-alliansen – funksjonshemmedes egen bistandsstiftelse

Les mer på temasiden Internasjonalt.