Norges Handikapforbund har et stort nettverk av frivillige som kan gi deg støtte på veien når du står i en krevende livssituasjon. Arbeidet baserer seg på at mennesker som har vært eller er i samme livssituasjon, bidrar med sin kunnskap og livserfaring til å støtte og hjelpe hverandre.

Norges Handikapforbunds likepersonarbeid handler om at våre frivillige bidrar med sin kunnskap og livserfaring til å støtte og hjelpe andre. Likepersonarbeidet er en viktig del av innsatsen for at funksjonshemmede skal kunne leve selvstendig og delta i samfunnet på lik linje med andre.

Våre frivillige er ikke fagpersoner, men medmennesker som bruker sine erfaringer med en diagnose eller livssituasjon, til å hjelpe andre med å mestre sin situasjon. Det kan dreie seg om å komme gjennom en akutt krise eller løse et praktisk problem, eller å finne igjen egne ressurser, krefter og muligheter etter at livssituasjonen er endret. Arbeidet drives etter selvhjelpsprinsippet.
Tilbudet drives som organisert, frivillig arbeid, og gjennomføres på mange måter og i ulike former. Hjemmebesøk, chat eller telefonsamtaler, grupper, samlinger eller lengre kurs, er noen eksempler. Ofte samarbeid vi med andre instanser, f.eks. et lærings- og mestringssenter.

Norges Handikapforbund legger vekt på at det frivillige arbeidet vårt skal ha god kvalitet, og at våre frivillige skal få god og grundig opplæring. Dette legger vi til rette for gjennom det organiserte likepersonarbeidet vårt.

Landsforeninger

Den største aktiviteten foregår i Norges Handikapforbunds 10 landsforeninger, som har drevet diagnoserettet selvhjelpsarbeid i en årrekke.

Les mer om arbeidet i våre landsforeninger.

Brukerkontakter

Brukerkontaktene ved sykehusene er frivillige fra NHF som du kan treffe på sykehusenes brukerkontorer.

Ta kontakt med NHF der du bor for å finne ut om det er en brukerkontakt i nærheten av deg.