Her finner du NHFs logo og profilveileder for bruk av visuelle elementer som inngår i den grafiske profilen.

Logo

Bruk av NHFs logo og grafiske profil bidrar til at omverdenen gjenkjenner oss. Gjennom regelmessig og riktig bruk, blir den grafiske profilen synonym med oss og det vi står for. Alt materiell laget i NHFs navn skal vise tydelig, gjennom bruk av logo og profilfarger, at vi er avsender.

 

Logo NHF
NHFs logo

Logoen kan fritt lastes ned og benyttes i NHFs materiell.

Profilveileder

Logoer til nedlasting finner du i profilveilederen. Her finner du også retningslinjer for god og riktig bruk av alle våre visuelle elementer – logoer, farger og fonter.
Klikk her for å se hele profilveilederen.

Landsforeningslogoer

Landsforeningene i NHF har egne logoer. Ta kontakt med NHFs landsforeninger hvis du trenger en av deres logoer.