To unge gutter, en av dem sitter i en rullestol.

Sammen med våre søsterorganisasjoner, jobber vi for å bedre funksjonshemmedes rettigheter og levekår i samarbeidsland. NHFs internasjonale rettighetsarbeid bidrar til at flere funksjonshemmede får tilgang til utdanning, arbeid, samt helse- og sosialtjenester der de bor, på lik linje med andre.

Menneskerettigheter og påvirkningsarbeid

Menneskerettigheter og påvirkningsarbeid

Menneskerettigheter og påvirkningsarbeid

 

Inkluderende utdanning

Inkluderende utdanning

Inkluderende utdanning

 

Spare- og lånegrupper

Spare- og lånegrupper

Spare- og lånegrupper

 

Inkluderende katastrofeforebygging

Inkluderende katastrofeforebygging

Inkluderende katastrofeforebygging