Internasjonalt rettighetsarbeid - Norges Handikapforbund

Hovedbilde Internasjonalt

NHFs internasjonale rettighetsarbeid fremmer et samfunn for alle, der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser, og til å bidra og delta fullt ut.

NHF har vært involvert i internasjonalt rettighetsarbeid siden 1981, og var med og grunnla Atlas-alliansen. Atlas-alliansen er en paraplyorganisasjon for internasjonalt arbeid drevet av norske organisasjoner av funksjonshemmede, foreldre og pasienter. Sekretariatet koordinerer og kvalitetssikrer medlemsorganisasjonenes prosjekter og er et felles talerør og pådriver for funksjonshemmedes rettigheter i utviklings- og humanitært arbeid.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Slik jobber vi

 

Dette gjør vi

Dette gjør vi

Dette gjør vi

 

Her jobber vi

Her jobber vi

Her jobber vi

 

Kursmateriell

Kursmateriell

Kursmateriell

 
Antikorrupsjon

Antikorrupsjon

Antikorrupsjon

 

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen