I Norge er det ulovlig å diskriminere funksjonshemmede og alle, uavhengig av funksjonsevne, skal ha de samme mulighetene. I virkeligheten møter funksjonshemmede mange fordommer og blir forskjellsbehandlet og utestengt fra ulike arenaer.

Samfunnet er i liten grad universelt utformet og holdningen til oss er at vi har andre behov enn folk flest. Vi blir sett på som syke og omsorgstrengende, og som personer det er noe feil med. Vi blir ikke anerkjent som vanlige borgere i samfunnet, med rettigheter og plikter. Lovverket beskytter ikke godt nok mot diskriminering, og det er store kommunale forskjeller. Vi blir hindret i å leve frie liv og delta på lik linje med andre i utdanning, arbeid, kultur og samfunn. Alt dette er i strid med menneskerettighetene. Det betyr at Norge bryter menneskerettighetene overfor en stor gruppe mennesker.

Vi ser at hindringene skyldes menneskeskapte barrierer mer enn funksjonshemmingen i seg selv. Derfor sier mange av oss at vi ikke lider av funksjonshemming, men av diskriminering.

Vi jobber knallhardt hver eneste dag for at funksjonshemmede skal bli anerkjent som fullverdige samfunnsborgere og få de samme mulighetene som andre. Til skolegang og arbeid, til å være sammen med familie og venner, til å delta i organisasjonsliv, kultur og politikk – alt i alt være hele mennesker og leve livet fullt ut. Akkurat slik menneskerettighetene sier at vi har rett til.

Vil du være med på å forandre samfunnet? Vi vil gjerne ha deg med på laget.

Du er velkommen til å melde deg inn eller støtte oss og velger selv hva og hvor mye du vil investere.

Les gjerne mer om de ulike aktivitetene vi har her på nettsidene våre, og følg oss på facebook – der finner du oppdatert informasjon om alt vi holder på med.