Trapper, fortauskanter, terskler, smale dører og mangel på heiser, hindrer funksjonshemmede fra å være aktive deltakere i samfunnet. Universell utforming skaper bedre tilgjengelighet og bidrar til at alle kan delta. Norges Handikapforbund mener at universell utforming skal være et ufravikelig krav i all samfunnsplanlegging.

Hva er universell utforming?

Definisjon:
”Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming” (The Centre for Universal Design ved North Carolina State University)

En av hovedhensiktene med universell utforming er å bidra til deltakelse og like muligheter for alle – uansett funksjonsevne. Universell utforming bidrar til tilgjengelighet. Samtidig favner universell utforming mye videre enn som så. Det handler om at alle skal kunne bruke de samme løsningene – uansett om det er inngangsdøra til det lokale rådhuset, nærskolen eller regiontogene. Ingen skal være nødt til å bruke bakdøra eller bli sendt på en skole i nabokommunen, på grunn av manglende tilgjengelighet.

Du kan lese mer om hva universell utforming er i Norges Handikapforbunds hefter:

– Hva er universell utforming (word)

– Tilgjengelige bygg og uteområder (pdf)

Klikk her for å lese mer om hva vi mener om universell utforming i det interessepolitiske programmet vårt.

Hvordan kan vi påvirke – Nettverk og opplæring

NHF har skolerte nettverk i alle regioner for å påvirke til et universelt utformet samfunn. Regionkontorene koordinerer nettverkenes arbeid og samarbeider med NHF sentralt. Kontakt regionkontoret hvis du vil være med i nettverket.

NHF har også laget en veileder som viser hvordan medlemmer, tillitsvalgte og andre ressurspersoner kan drive lokalt påvirkningsarbeid for et universelt utformet samfunn.

Last ned:

PDF av Universell utforming – Hvordan kan vi påvirke?

Tekstfil av Universell utforming – Hvordan kan vi påvirke?