Handikapnytt er Norges Handikapforbunds hovedtidskrift til medlemmene og andre som er interessert i funksjonshemmedes hverdag. Bladet kommer ut seks ganger i året og har eget nettsted.

Handikapnytt er et uavhengig journalistisk magasin som skriver om temaer som lover og rettigheter, forskning, hjelpemidler, assistanseordninger, fritid, og utforming av offentlig transport, uteområder, bygg, IKT og infrastruktur. Bladet dekker også medlemstilbudet og skriver om lansdforeningenes diagnoserettede arbeid. Bladets redaksjonelle linje skal bygge opp under NHFs arbeid for et samfunn for alle, der ingen utestenges eller diskrimineres.

Er du medlem i NHF, får du bladet i postkassa seks ganger i året. Er du ikke medlem, men ønsker å motta Handikapnytt, kan du abonnere på bladet for 300 kroner per år.

Les mer på Handikapnytts eget nettsted Handikapnytt.no