– Om oss

Norges Handikapforbund er funksjonshemmedes egen interesseorganisasjon. Visjonen vår er et samfunn der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser, og til å bidra og delta fullt ut. Vi er først og fremst en interessepolitisk organisasjon, men er også opptatt av å ta vare på de 14 000 medlemmene våre.

Organisasjonen

Norges Handikapforbund er en medlemsorganisasjon med ca 12 824 medlemmer. Vi har en demokratisk struktur, med valgte representanter i alle ledd. Landsmøtet er Norges Handikapforbunds høyeste myndighet. Mellom landsmøtene ledes NHF av sentralstyret. Vi har en sentraladministrasjon i Oslo, 153 lokallag, 9 regioner, 10 landsforeninger og Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU). Les mer om NHFs organisasjonsledd: […]

I front for et mangfoldig og likestilt samfunn

I Norge er det ulovlig å diskriminere funksjonshemmede og alle, uavhengig av funksjonsevne, skal ha de samme mulighetene. I virkeligheten møter funksjonshemmede mange fordommer og blir forskjellsbehandlet og utestengt fra ulike arenaer. Samfunnet er i liten grad universelt utformet og holdningen til oss er at vi har andre behov enn folk flest. Vi blir sett […]

Styringsdokumenter

Her finner du Norges Handikapforbunds samfunnsoppdrag, strategi og interessepolitisk program, samt lovverk, viktige strategier og delegasjonsbestemmelser m.m. NHFs samfunnsoppdrag NHFs strategi NHFs interessepolitisk program NHFs lover og forskrifter(pdf) Retningslinjer for seksuell og annen trakassering i Norges Handikapforbund Regulativ For Tillitsvalgte revidert mai 2022 FacebookTweetLinkedIn

Historien vår

I våre dager opplever vi at de aller fleste deler våre mål om at funksjonshemmede skal ha de samme mulighetene som andre har til å leve fullverdige liv, delta i samfunnet og bidra med sine ressurser. Slik har det ikke alltid vært. Funksjonshemmede har kjempet en lang og utrettelig kamp for bedre livsvilkår og muligheter […]

Vi mener

Norges Handikapforbunds ønsker et samfunn for alle, der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser. Vi er opptatt av at funksjonshemmede skal ha mulighet til å ta en relevant utdanning, og ikke være nødt til å velge den skolen der rullestolen kommer inn. Vi mener […]

Fond og legater

Norges Handikapforbund disponerer flere fond og en testamentarisk gave, som det er mulig å søke midler gjennom. Søknadsfristen er 1. februar og 1. august hvert år. Norges Handikapforbunds interessepolitiske fond Det interessepolitiske fondet til NHF skal bidra til finansiering av interessepolitiske prosjekter, tiltak og aktiviteter som fremmer full samfunnsmessig deltakelse og likestilling for bevegelseshemmede. Det er kun […]

Nettverk

Vi har mange samarbeidspartnere i Norge og utlandet som er viktige for oss. I Norge: Likestillings- og diskrimineringsombudet SAFO Atlas-Alliansen Rehabilitation International Frambu, Senter for sjeldne funksjonshemninger ULOBA – andelslag for brukerstyrt personlig assistanse Landsforeningen for hjerte – og lungesyke Hørselshemmedes Landsforbund Foreningen Norges døvblinde FFO Jobb for alle Telenor Open Mind Sunnaas sykehus Stopp diskrimineringen […]

Grafisk profil

Her finner du NHFs logo og profilveileder for bruk av visuelle elementer som inngår i den grafiske profilen. Logo Bruk av NHFs logo og grafiske profil bidrar til at omverdenen gjenkjenner oss. Gjennom regelmessig og riktig bruk, blir den grafiske profilen synonym med oss og det vi står for. Alt materiell laget i NHFs navn skal vise tydelig, […]

Ofte stilte spørsmål

Lurer du på hva likestilling har med funksjonshemmede å gjøre? Om det er diskriminering at samfunnet ikke tilpasser alt for funksjonshemmede? Svarene på disse spørsmålene og mye mer får du her!   FacebookTweetLinkedIn

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen