Om oss - Norges Handikapforbund

Norges Handikapforbund er funksjonshemmedes egen interesseorganisasjon. Visjonen vår er et samfunn der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser, og til å bidra og delta fullt ut. Dette er rett og slett grunnleggende menneskerettigheter. Vi er en interessepolitisk organisasjon som påvirker og endrer holdninger, samtidig som vi tilbyr rådgivning og støtte til våre medlemmer.

Organisasjonen

Norges Handikapforbund er en medlemsorganisasjon med ca 12 824 medlemmer. Vi har en demokratisk struktur, med valgte representanter i alle ledd. Landsmøtet er Norges Handikapforbunds høyeste myndighet. Mellom landsmøtene ledes […]

NHF og åpenhet

Årlig redegjørelse om åpenhetsloven for Norges Handikapforbund NHF og åpenhet 2023 NHF og åpenhet 2022 FacebookTweetLinkedIn

I front for et mangfoldig og likestilt samfunn

I Norge er det ulovlig å diskriminere funksjonshemmede og alle, uavhengig av funksjonsevne, skal ha de samme mulighetene. I virkeligheten møter funksjonshemmede mange fordommer og blir forskjellsbehandlet og utestengt fra […]

Styringsdokumenter

Her finner du Norges Handikapforbunds samfunnsoppdrag, strategi og interessepolitisk program, samt lovverk, viktige strategier og delegasjonsbestemmelser m.m. NHFs samfunnsoppdrag NHFs strategi NHFs interessepolitisk program NHFs lover og forskrifter(pdf) Retningslinjer for […]

Historien vår

I våre dager opplever vi at de aller fleste deler våre mål om at funksjonshemmede skal ha de samme mulighetene som andre har til å leve fullverdige liv, delta i […]

Vi mener

Norges Handikapforbunds ønsker et samfunn for alle, der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser. Vi er opptatt av at […]

Fond og legater

Norges Handikapforbund disponerer flere fond og en testamentarisk gave, som det er mulig å søke midler gjennom. Søknadsfristen er 1. februar og 1. august hvert år. Norges Handikapforbunds interessepolitiske fond […]

Nettverk

Vi har mange samarbeidspartnere i Norge og utlandet som er viktige for oss. I Norge: Likestillings- og diskrimineringsombudet SAFO Atlas-Alliansen Rehabilitation International Frambu, Senter for sjeldne funksjonshemninger ULOBA – andelslag for […]

Grafisk profil

Her finner du NHFs logo og profilveileder for bruk av visuelle elementer som inngår i den grafiske profilen. Logo Bruk av NHFs logo og grafiske profil bidrar til at omverdenen gjenkjenner […]

Ofte stilte spørsmål

Lurer du på hva likestilling har med funksjonshemmede å gjøre? Om det er diskriminering at samfunnet ikke tilpasser alt for funksjonshemmede? Svarene på disse spørsmålene og mye mer får du […]

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen