I våre rapporter forteller vi om arbeidet vårt i landsmøteperiodene – et viktig arbeid for det samfunnet vi tror på, der funksjonshemmede har frihet til å leve livet fullt ut og kan delta på alle samfunnsområder.

Rapport for arbeidet i landsmøteperioden 2017 – 2019

Rapporten tar utgangspunkt i styringsdokumentene vedtatt på landsmøtet i 2017 – samfunnsoppdraget, strategien og interessepolitisk program. I denne rapporten forteller vi om de gjennomslagene vi har hatt i perioden, og om alt vi har lykkes med og kan være stolte av. De viktigste utfordringene, skuffelsene og nederlagene blir også nevnt. Hele organisasjonen bidrar i det viktige arbeidet vi gjør, og rapporten representerer stort mangfold og bred innsats i hele organisasjonen. Vi kunne skrevet om langt flere aktiviteter enn de som er nevnt. De mange og gode eksemplene som er med, viser kjernen i det vi gjør, samt de sakene vi har jobbet mest med i fellesskap og som har vært satsningsområder i perioden.

Last ned rapporten for 2017 – 2019 (pdf)

Tidligere rapporter

NHFs politiske rapport beskriver det arbeidet som er gjort på de satsningsområdene som rammeplanen har definert at organisasjonen skal arbeide med i landsmøteperioden. Den beskriver både de viktigste målene vi har nådd og de seirene vi har hatt, men også NHFs langsiktige arbeid på områder det er nødvendig å jobbe med over tid for å få gjennomslag.