I våre rapporter forteller vi om arbeidet vårt i landsmøteperiodene – et viktig arbeid for det samfunnet vi tror på, der funksjonshemmede har frihet til å leve livet fullt ut og kan delta på alle samfunnsområder.

NHFs politiske rapport beskriver det arbeidet som er gjort på de satsningsområdene som rammeplanen har definert at organisasjonen skal arbeide med i landsmøteperioden. Den beskriver både de viktigste målene vi har nådd og de seirene vi har hatt, men også NHFs langsiktige arbeid på områder det er nødvendig å jobbe med over tid for å få gjennomslag.