A World We Would Like To Live In

NHFs samarbeidspartner LNFOD i Lesotho har vært med på å lage en opplysningsfilm om menneskerettighetene for barn med funksjonsnedsettelser. Filmen ble lansert 30. mai, i forbindelse med slippet av en UNICEF-rapport kalt «Verdens usynlige barn».

Funksjonshemmede barn gjemmes bort, overses, får mindre skolegang og er mer utsatt for vold enn andre. Det viser årets tilstandsrapport fra UNICEF, som ble lansert 30. mai 2013.

Rapporten peker på at barn med nedsatt funksjonsevne er usynlige i mange samfunn. De får ikke gå på skole, delta i lek, eller dra nytte av viktige helseprogrammer. I flere kulturer er det knyttet skam til å få funksjonshemmede barn, og mange blir gjemt bort av familiene sine. Noen blir til og med drept. Og mange blir aldri registrert ved fødselen. Derfor blir disse barna også usynlige i statistikkene.

Les mer om rapporten på UNICEFs nettsider.

Selv om UNICEF-rapporten dekker globale forhold, avdekker den, ikke overraskende, at barn i fattige land er spesielt utsatt. Vi vet fra før at hele 80 prosent av verdens funksjonshemmede bor i utviklingsland, og lever i fattigdom og isolasjon.

Den lille opplysningsfilmen “A world we would like to live in”, som LNFOD har laget i samarbeid med UNICEF, har som formål å spre oppmerksomhet rundt funksjonshemmede barns rettigheter til å delta og bli inkludert, og få tilgang til skolegang, informasjon og offentlige tilbud og tjenester. Med enkle grep klarer filmen å vise hva det betyr at disse barna får oppfylt sine rettigheter og, ikke minst, hvilke forpliktelser som ligger i FN-konvensjonen om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser.