Konvensjonen består av 50 artikler om hvordan menneskerettighetene skal oppfylles på ulike livs- og samfunnsområder. Hver artikkel er bygget på åtte grunnleggende prinsipper. I denne videoen går vi gjennom de åtte prinsippene og forklarer hva de betyr.