Les om noen av Norges Handikapforbunds pågående og avsluttede prosjekter.

Kroppsregler

Kroppsreglene er et forebyggende samtaleverktøy rettet mot ungdom og voksne med utviklingshemming.

Erfaringskollektivet

Erfaringskollektivet er et prosjekt som går ut på å utvikle og tilby et praktisk undervisningsopplegg rettet mot arrangører av kultur- og frititidsarrangementer, som ønsker mer kunnskap om hvordan man kan gjøre sine aktiviteter og arrangementer tilgjengelig for personer med ulike funksjonsnedsettelser.