Har du blitt forhindret fra å komme inn i offentlig bygg, reise med buss eller fly eller blitt avvist på kafé? Da kan du trolig klage på diskriminerende forhold.

Den norske diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) gir juridisk beskyttelse mot diskriminering på bakgrunn av funksjonsnedsettelse. Den sier også at det er diskriminering når funksjonshemmede ikke har samme mulighet som andre til å delta i samfunnet fordi tilgjengeligheten er for dårlig.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har ansvaret for å håndheve diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Så langt har ombudet behandlet nærmere 3000 klager på lovbrudd. Gjennom dette arbeidet har ombudet konkludert med at det foregår diskriminering både i flyselskaper, på skoler, i butikker, på kafeer og hos byggeiere. Det skjer til tross for at diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har som formål å hindre diskriminering.

Har du for eksempel:

  • opplevd å ikke få nødvendig tilrettelegging på skolen?
  • blitt hindret i å besøke steder som rådhus, butikk, bibliotek, kirke eller legekontor, på grunn av trapper, terskler eller mangel på heis og ramper?
  • blitt avvist på kafe eller restaurant, på grunn av funksjonsnedsettelsen din?
  • blitt nektet å fly eller kjøre tog, fordi du bruker rullestol?
Send klage!

Om du får medhold i klagen din, vil den virksomheten du har klaget på, måtte utbedre de diskriminerende forholdene. Det er i så fall en stor seier for deg!

I Norges Handikapforbund er vi også opptatt av at diskriminerings- og tilgjengelighetsloven må bli et sterkere virkemiddel mot diskriminering, og at Norge må få et sterkere diskrimineringsvern enn lovverket gir i dag. Flere klager på diskriminering er en effektiv måte å vise norske myndigheter at det er nødvendig å ta grep.

Klageskjema

Du kan gjerne bruke klageskjemaet vi har laget, og sende det til Likestillings- og diskrimineringsombudet:
Postboks 8048 Dep
N-0031 Oslo
Norge

Last ned skjemaet her (word)

Du kan også bruke kontaktskjemaet til Likestillings- og diskrimineringsombudet

Send gjerne en kopi av klagen din til NHFs interessepolitiske rådgiver Camilla Huggins Aase: camillah@nhf.no. Det gir oss en bedre mulighet til å følge med og bruke klagene i kampen for et bedre diskrimineringsvern.

Hvis du lurer på noe om diskriminering eller trenger råd og veiledning, kan du kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet på telefon: 23 15 73 00 eller e-post: post@LDO.no