Funksjonshemmede er like interessert i å jobbe, dyrke fritidsinteresser og være sammen med venner og familie som alle andre. Derfor må vi også få den samme muligheten til å delta. Det har vi ikke ennå.

I fotoutstillingen “Deltakelse for alle” viser vi bilder av mennesker i helt vanlige aktiviteter: svømming, sykling, date, galleribesøk, baking med barnebarn, jobb med mer. Omtrent slik vil vi vel alle at livet skal være.

Vi fyller fritida med det vi er mest interessert i.

Vi velger også utdanning ut fra hva vi kan tenke oss å jobbe med.

Og vi velger jobb ut fra hva vi kan og har lært.

Hvis du ikke allerede har sett bildene i utstillingen “Deltakelse for alle”, kan du se fotoutstillingen her (lenke).

Hva er så problemet?

Både holdninger og fysiske barrierer hindrer oss funksjonshemmede i å leve et helt vanlig liv på lik linje med andre.

Se for deg et samfunn der kvinner ikke fullfører videregående skole, der det er helt greit å nekte etniske minoriteter adgang til buss og trikk, eller der homofile ikke slipper inn på utesteder eller skoler. Vi ville vel tatt avstand fra en slik praksis eller sett om det var mulig for oss å endre det samfunnet? For vi er jo enige om at det ikke skal være slik.

Men dette er altså hverdagen for funksjonshemmede, fordi altfor mange skoler ikke er tilgjengelige, og altfor lite undervisningsmateriell er tilpasset, kollektivtilbudet er ikke universelt utformet, og feil holdninger hos folk gjør for eksempel at mange ikke får adgang til utesteder og at mange ikke får muligheten til å ta utdanning.

FN-dagen for funksjonshemmedes rettigheter

Fotoutstillingen er ett av våre arrangementer i Funkis-uka 2023, som går frem til søndag 3. desember. Denne datoen er FN-dagen for funksjonshemmedes rettigheter.

FN sier blant annet dette om våre rettigheter:

Med andre ord:

NHF jobber for at alle skal få like muligheter

Vi jobber knallhardt hver eneste dag for et universelt utformet samfunn og for at andre skal se at på oss funksjonshemmede som likestilte samfunnsborgere.

Vi jobber for like muligheter til skolegang og arbeid, til å være sammen med familie og venner, til å delta i organisasjonsliv, kultur og politikk.

Her kan du lese mer