Hva er egentlig BPA?

Brukerstyrt personlig assistanse, forkortet til BPA, er en assistanseordning for funksjonshemmede. Personlige assistenter gjør ting man ikke kan gjøre selv, fordi man har en funksjonsnedsettelse, for eksempel kle på seg og gjøre husarbeid, komme seg til skole og arbeidsplass, handle og lage mat, bistå så man kan være sammen med venner og familie og engasjere seg i samfunnet. Det er den funksjonshemmede selv som bestemmer når og hvordan han eller hun vil ha hjelp.

Det kan man vel ha hjemmehjelp til?

Med hjemmehjelp er man avhengig av når det passer kommunen best at du står opp, spiser eller legger deg. Med BPA bestemmer du det selv. Hjemmehjelpen kan dessuten bare gi bistand hjemme og kan ikke hjelpe deg å handle, assistere i å følge barna til barnehagen eller gå på kino osv.

Det høres ut som luksus? Hvorfor skal man ha det?

Det handler om å kunne ha et aktivt og selvstendig liv. Er det luksus å stå opp når man vil, legge seg når man er trøtt, spise når man er sulten eller gå på do når man må? Er det luksus å kunne være sammen med venner utenfor eget hjem, eller å kunne delta i for eksempel fritidsaktiviteter?

Betaler man noe selv?

Ja, noen ganger. Man skal ikke betale for bistand til personlig stell og andre grunnleggende behov, men kommunene kan fastsette en egenandel for andre oppgaver.

Må assistentene gjøre alt de blir bedt om?

Nei, det er ikke sånn det fungerer. Assistenten og den han eller hun skal assistere blir enige om hvilke oppgaver ordningen skal inneholde. Arbeidsoppgavene kan være mange og varierte, som for eksempel påkledning, husarbeid og matlaging, kjøring og handling eller å bistå i sosiale sammenhenger, på fritidsaktiviteter og på reiser. Assistentene skal ha ryddige og gode arbeidsforhold, i tråd med arbeidsmiljøloven, slik som alle andre arbeidstakere.

Hvorfor skal noen få det og ikke andre?

Vi mener at alle som trenger BPA skal få det, men per i dag er det bare de som har aller størst bistandsbehov som har en klar rett til en BPA-ordning. Det kan variere fra kommune til kommune hvor mange timer man får innvilget og dermed også om man får BPA eller ikke. Dette gir store forskjeller i tilbudet funksjonshemmede får avhengig av hvor de bor, og i verste fall at enkelte må flytte for å få det tilbudet de trenger.