På hvilke måter blir funksjonshemmede diskriminert? Det finnes vel ingen ‘nei til funksjonshemmede’-skilt?

Jo, det gjør det faktisk – i alle fall indirekte. Tenk deg for eksempel at du har førerhund og kommer til en cafe hvor det står et «hund forbudt» skilt, da blir du som blind effektivt utestengt. I mange tilfeller er det kanskje ikke et faktisk skilt, men konsekvensen er den samme. Trapper og trinn er for mange bevegelseshemmede et vel så effektivt utestengelsesmoment som et skilt hadde vært, tenk bare på skole- og busseksemplene nevnt over. Fysiske hindringer er med på å utestenge og diskriminere funksjonshemmede på mange områder i samfunnet. I tillegg er det mange fordommer mot funksjonshemmede. Det er for eksempel ikke så lett å få seg jobb som rullestolbruker, fordi det regjerer en del misoppfatninger blant folk flest om at funksjonshemmede har mye sykefravær og at det krever mye og dyr tilrettelegging når man ansetter noen med funksjonsnedsettelser.

Er det diskriminering at samfunnet ikke tilpasser alt for funksjonshemmede?

Ja, det kan det være. Både menneskerettighetene og norsk lov fastslår at funksjonshemmede skal ha de samme mulighetene som andre har, og at det er diskriminering når så ikke er tilfelle.
Dårlig tilgjengelighet hindrer funksjonshemmede i å delta i samfunnet som arbeidstakere, skoleelever, foreldre, cafegjester, butikkunder osv, og er derfor diskriminering.