Dollywood Family
Tekst og foto: Elin Fjestad, Atlas-alliansen

Avstanden til stjernene i Hollywood og Bollywood er ennå stor. Men i Sør-Afrika har en gruppe ungdommer med funksjonsnedsettelser funnet sin egen vei for å leve ut filmdrømmen.

På et lite kontor i byen East London i Sør-Afrika sitter en gruppe ungdommer som kanskje utgjør noen av fremtidens filmskapere og skuespillere. Ungdommene er engasjert i Dollywood Production. Prosjektet handler om at ungdommene produserer egne filmer med utgangspunkt i hvordan de opplever sin situasjon som ung og funksjonshemmet i Sør-Afrika.

Anathi (18) drømmer om å bli skuespiller. Hun har en fysisk funksjonsnedsettelse og lærevansker. Dollywood-prosjektet har åpnet noen dører og gitt henne nye muligheter.

– Da jeg først ble del av filmteamet, kunne jeg ingenting. Nå har jeg lært å skrive manus, filme, spille roller, regissere og redigere. Jeg har også lært hvordan jeg kan være del av en gruppe som står sammen, respekterer hverandre og er glad i hverandre. Jeg har lært at vi må støtte hverandre og spørre om hjelp når vi trenger det, sier Anathi.

Øker selvtilliten

Dollywood-prosjektet bidrar til å øke selvtilliten til ungdommene i Sør-Afrika. Prosjektet er også svært viktig for å påvirke andre folks holdninger til funksjonshemmede. Anathi forteller at hun har vist filmene de har laget til vennene sine.

– De synes det er fantastisk, sier hun.

I utgangspunktet trodde de kanskje ikke at funksjonshemmede kunne klare noe, men nå blir vennene til Anathi overbevist om at også hun kan få til det hun ønsker.

Besøket hos Dollywood Productions gir et sterkt inntrykk av hvor viktige disse filmene er for ungdommene.

– Jeg drømmer om disse filmene når jeg sover, sier en annen av deltakerne.

Han fortsetter med å fortelle hvordan det han har lært har påvirket hans drømmer for fremtiden.

– Drømmen min er å kunne kjøpe et kamera slik at jeg kan ta bilder og filme selv.

Dollywood-familien

Samholdet er sterkt blant ungdommene i prosjektet. De omtaler hverandre som familiemedlemmer og snakker varmt om Dollywood-familien de er en del av. Støtten og samholdet ungdommene opplever, bidrar til økt selvtillit og en større tro både på seg selv og på hverandre.

Filmteamet i Sør-Afrika gjenspeiler ungdommer med ulike funksjonsnedsettelser. Noen er fysisk funksjonshemmet, andre er døve og flere har lærevansker. Mangfoldet av ulike mennesker bidrar til et positivt læringsmiljø i gruppa.

I tillegg til å styrke egen selvfølelse uttrykker flere av ungdommene at de også har lært mye om andre former for funksjonshemninger. Likeverdig behandling er et begrep som går igjen hos de aller fleste.

– Jeg har lært mye om andre funksjonshemmede. Jeg har lært å kommunisere med en døv person, fordi før jeg ble med i Dollywood, kunne jeg ikke det. Jeg har lært ikke å se på meg selv som bedre enn noen andre, men at vi alle er like. Jeg liker å være sammen med andre funksjonshemmede, sier Anathi.

Like muligheter for alle

“The Talented Boy” (Den begavede gutten) er en av filmene som gjengen i Dollywood har produsert. Vi møter gutten i filmen idet han våkner opp på en benk utendørs – alene og uten penger. For å kunne kjøpe seg mat, begynner han å danse på gata i håp om at folk vil gi han penger. Enkelte forbipasserende gir ham litt. Guttens talent og hans mot til å satse på dansen, er hans eneste levebrød.

Historien i filmen er utviklet av ungdommene i Dollywood. De har selv stått for alle deler av filmproduksjonen, fra idéutvikling og manuskript, til filming, regissering og redigering. Khumbulani (22) har redigert ”The Talented Boy”. Han er veldig opptatt av at funksjonshemmede skal ha like muligheter som alle andre.

Khumbulani er døv og forteller oss hvor viktig Dollywood-fellesskapet har vært for han. Gjennom prosjektet har han lært å kommunisere med andre, og han har fått mye bedre selvtillit. Nå tror han på seg selv, han tør å satse på sine evner og har et stort ønske om å fortsette med filmproduksjon.

Til flere land

”Dollywood Productions – Films by Disabled Youth” startet i forbindelse med at Atlas-alliansen hadde Operasjon Dagsverk i 2009. Pilotprosjektet foregår i Sør-Afrika gjennom Norges Handikapforbunds partnerorganisasjon, Disabled People South Africa (DPSA).
Prosjektet skal etter hvert videreføres til de tre andre landene som er del av Operasjon Dagsverk 2009: Uganda, Malawi og Mosambik. I løpet av 2012 vil det være ungdommer i Uganda som får mulighet til å prøve seg både som filmprodusenter og skuespillere.

Som resultat av et samarbeid med Nordisk Ungdom Filmfestival i Tromsø og Southern Youth Film Festival (SUFF) i Sør Afrika, vil Dollywood være representert på SUFFs filmfestival i desember i år.

For stjernene fra Dollywood kan drømmen om å bidra med nye perspektiver inn i filmens rampelys bli virkelighet.

Bli Dollywood-venn

Mer informasjon om Dollywood Productions finner du på deres Facebook-side: Dollywood production film by disabled youth.