Det viktigste vi gjør når vi skal endre holdninger, er å møte mennesker og snakke sammen. Gjennom samtaler kan vi vise at funksjonshemmedes utenforskap handler om diskriminering, og vi kan utfordre holdninger. Vi kan berøre, gi aha-opplevelser og skape engasjement og endringsvilje. Vi kan starte samarbeid og invitere folk inn i likestillingskampen.

Lurer du på hvem du skal snakke med, og hvordan du kan gjøre det?

Hvem skal vi snakke med?

Målgruppa for Funkisuka 2021 er folk utenfor bevegelsen, dvs. ikke-funkiser som ikke nødvendigvis kjenner eller støtter vår sak fra innsiden, men som er tilbøyelige til å støtte oss. Gjerne rollemodeller som folk ser opp til, som har innvirkning på holdningene i sine omgivelser, og som vi vil ha med oss videre.

Hva skal samtalen handle om?

Vi tar for oss samfunnsmessige hindringer ved å snakke om livet og hverdagen. Det kommer egen samtaleguide – både for kortere og lengre samtaler.

Målet er å vise fram diskriminering ved å snakke om mitt liv og ditt liv – hvilke hindringer møter jeg – er ditt liv mer verdifullt enn mitt – er det greit at jeg hindres på så mange livsområder? Vi inviterer til å reflektere over hvordan holdningene folk har til funksjonshemmede preger politikk og samfunn, til å se at utenforskapet funksjonshemmede opplever er diskriminering, og at denne diskrimineringen bunner i hvilke holdninger funksjonshemmede blir møtt med. Denne øyeåpneren skal få folk til å tenke at sånn kan vi ikke ha det, dette må vi gjøre noe med.

Hvor skal samtalene foregå?

Samtalen kan være fysisk og/eller digital og foregå i kantina på jobben, på en kulturscene, et utested, et kjøpesenter, bibliotek, i en rådhusfoaje, på Facebook eller andre steder der folk er. Velg et sted som passer for dere og den dere skal snakke med.

Skal vi gjøre mer enn å snakke med folk?

Funkisuke-aktivitetene kan være store arrangementer og/eller korte, enkle møter og samtaler.

Stort arrangement: Vi skal gjennomføre større arrangementer på de mest aktive stedene i organisasjonen. Arrangementene foregår typisk på en scene eller digitalt, med en samtale + andre innslag. Vi skal lage filmer, quiz og julekalender, som man kan bruke som innslag etter eget ønske.

Enkle møter – slik kan du gjøre det: Inviter en aktuell person i målgruppa til en samtale et egnet sted. Ute på gata, i kantina på jobben, på kjøpesenter, i skogen, på stranda eller hvor som helst. Alt er lov og mulig!