Ung mann i rullestol på kontor
Vi har et rikt og spennende program for uka. Her finner du en enkel samtaleguide

Vi har laget en enkel samtaleguide som kan hjelpe deg til å finne en god inngang til samtalen. Den er ment som et hjelpemiddel og et fleksibelt verktøy – bruk egne ord og eksempler, så samtalen blir naturlig og din egen.

Fra NHF’er:

 • Velkommen! Presenter deg selv og si litt om kampanjeuka.
 • Vil du si litt om deg selv? Hvem er du? (F.eks. alder, bosted, familie, hobbyer, interesser eller drømmer. Velg noe som passer for deg og din samtalepartner.)
 • Kan du nevne en til tre ting du tenker at vi har til felles?

(Formålet med denne delen er å vise grunnleggende likheter. Bruk gjerne litt tid og finn det som er spesielt relevant for din gjest).

Fra gjest til NHF’er:

 • Returner siste spørsmål: Vil du nevne tre ting du tenker at vi har til felles?

Fra NHF’er:

 • Hvor ofte ser du funksjonshemmede på de arenaene der du er?

(Her vil vi få fram at funksjonshemmede vanligvis er fraværende på de fleste arenaer)

 • Presenter noen faktautsagn om hindringer, gjerne fra vedlagte liste.
 • Visste du om dette fra før? Er det noe av dette som overrasker deg?
 • Fortell at dette er eksempler på diskriminering og menneskerettighetsbrudd og at dette er Norge i dag (forslag til formuleringer vedlagt).
 • Hva synes du om at det er sånn?

Fra gjest til NHF’er:

 • Blir hverdagen din begrenset på noen av måtene vi har snakket om? Det vil si av omverdenen, på grunn av hindringer og/eller mangel på løsninger?
 • På hvilken måte blir hverdagen din begrenset mest?
 • Hva gjør det med ditt liv?
 • Hva skulle du ønske var annerledes?
 • Hva skulle du ønske folk visste?
 • Fortell hvorfor nettopp dette er viktig for deg.

Fra NHF’er:

 • Hva tenker du om det vi har snakket om? Var det noe du ikke visste om eller hadde tenkt på fra før?
 • Vil du være med på å jobbe for at alle har like muligheter?
 • Si: Jeg gir meg ikke før alle har like muligheter! Gjør du?

Hold opp plakaten, ta evt et bilde.

Takk for praten!