To damer holder CBR guidelines og ser mot kamera

NHFs internasjonale bistandskontor har vært helt sentral i utformingen av nye globale retningslinjer for lokalbasert rehabilitering, CBR Guidelines, som ble lansert i Nigerias hovedstad Abuja 27. oktober.

Av Roald Lund Fleiner

– De nye retningslinjene er et viktig bidrag i arbeidet med å øke livskvaliteten til mennesker med funksjonsnedsettelser, og er kanskje det aller viktigste verktøyet i arbeidet med å implementere FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter verden over, sier leder for NHFs internasjonale bistandskontor, Svein Brodtkorb.

Der folk bor

Lokalbasert Rehabilitering går ut på at funksjonshemmede selv, deres familie og lokalsamfunnet gjennom forskjellige tiltak sikrer at funksjonshemmede inkluderes. De fem prioriterte hovedområdene i de nye retningslinjene er helse, utdanning, arbeid, sosial deltakelse og bevisstgjøring om egne påvirkningsmuligheter.

– De nye retningslinjene representerer et vesentlig skifte fra en medisinsk tilnærming til rehabilitering til en mer rettighetsbasert, helhetlig og bredt anlagt tilnærming hvor brukeren står i fokus, og hvor både offentlige og private aktører inngår, sier Brodtkorb, som sammen med bistandsrådgiver Cindy Greer representerte NHF under lanseringen i Nigeria 27.oktober.

Fem års jobb

Arbeidet med retningslinjene har tatt fem år. Over 180 enkeltindivider og 300 organisasjoner verden over, deriblant WHO, ILO og UNESCO, har vært involvert i arbeidet. NHF har vært sentral, og har bidratt med sin mangeårige erfaring fra lokalbasert rehabilitering i Afrika og Midtøsten.