KNUS barrierene - Norges Handikapforbund

Forsidebanner "Hemma" Marianne og Ida viser fingeren mot kamera

#Knusbarrierene

Mari, Marianne, Ida, Sally, Amir og Ellen er studenter, filmskapere, aktivister, gründere, idealister, og en er mor – og alle har de viktige historier å fortelle.
Om diskriminering i hverdagen, om forskjellsbehandling og det å ikke bli sett, hørt og trodd på. Om hvordan vi sammen kan skape mangfold og rettferdighet.
Bli kjent med dem og bli med oss på å forandre verden!
#knusbarrierene!

 
[do_widget id=pe_contact-24]
[do_widget id=pe_contact-25]
[do_widget id=pe_contact-26]
Ida Knusbarrierene
Ida Hauge Dignes - Vi har en viktig kamp foran oss. En kamp for frihet til å få lov til å være seg selv helt ut. Samfunnet må se at dette er en likestillingskamp. Det er mulighet til å utnytte 18 % av befolkningen sine ressurser. Det er ikke å «ta en for laget». Det er å investere.
Sally Knusbarrierene
Sally Kamara - Det er viktig at funksjonshemmede blir sett ute i samfunnet, ute i arbeid, på skoler og rundt om i verden. Det må normaliseres. Vi er ikke et veldedighetsprosjekt. Vi er heller ingens forbilder.
Amir Knusbarrierene
Amir Hashani 1 av 3 funksjonshemmede har opplevd hatefulle og krenkende ytringer. - Dette er ikke en "enkelt gærnings tale". Dette er et alvorlig samfunnsproblem der funksjonshemmede diskrimineres og behandles som annenrangs borgere.
Marianne Knusbarrierene
Marianne Knudsen - Hemma handler om livet, kjærlighet og diskriminering. Vi håper du vil følge oss uke for uke ved å abonnere på podcasten vår via din podcastleverandør!
Ellen Knusbarrierene
Ellen Merete Knutsen - Vi krever endringer og vi gjør det nå! Ikke bare for oss selv men for de som kommer etter!
Mari Knusbarrierene
Mari Storstein - Vi må rette blikket mot samfunnet det vi kan forandre; mot makta, mot Kjell Ingolf Ropstad, mot Anniken Hauglie og Trine Skei Grande - for det er der feilen ligger. I samfunnskapte strukturer, i systemet, i politikken. Det er der barrierene ligger. Og barrierene kan vi knuse. Sammen.
Alexander Knusbarrierene
Alexander Petersen: - Rett til å leve, ikke bare overleve - #knusbarrierene
Gabriel Knusbarrierene
Gabriel Wilhelmsen Hoff: - Jeg lider ikke av funksjonshemming, jeg lider av diskriminering - #knusbarrierene
Ken Knusbarrierene
Ken Jackson: - Like mye menneske – like mye verdt - #knusbarrierene
Monica Knusbarrierene
Monica Haugen - Jeg håper du blir med oss i kampen for at folk skal få mulighet til å leve - ikke bare overleve!

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen