Kjør inn til parkeringshuset Galleriet Øst P-hus via Tøyenbekken.

Adressen er: Tøyenbekken 21, 0188 OSLO.

Inne i garasjen tar du tredje innkjøringen til høyre, skiltet med «L/M/N».
Kjør rett fram til du ser personutgang merket med Schweigaardsgate 12, på høyre side.
Parkeringsplassene er også merket med HC-symbolet.

Ta trapp eller heis videre opp til NHFs kontorer i 2. etasje.

Husk å ta med deg billett, for å komme inn i garasjen når du skal dra.
Betalingsautomaten er ved utgangen til parkeringskjelleren.

Varelevering (maks 3,5 m høyde):

Vareinnkjøring vis a vis Statoil i Tøyenbekken, med callingknapp til høyre for kontakt med vaktsentralen. Det går to heiser til 2. etasje i gågata, og derfra videre inn til Schweigaardsgate 12. og NHFs lokaler i 2. etasje.