Laptop som viser Jonas Gahr Støre som holder nyttårstale
Hvis statsministeren ønsker oss et godt 2024, må han også sikre oss de samme rettighetene som alle andre.

Nyttårsforsettet til Regjeringen bør lyde slik: «I 2024 skal vi sørge for at funksjonshemmede får menneskerettighetene innfridd, på lik linje med alle andre.»

 

FN har formulert funksjonshemmedes rettigheter i en egen konvensjon.

Funksjonshemmedekonvensjonen er ikke en del av norsk lov i dag, men regjeringen har lovet at den skal bli det.

Regjeringen har ikke lovet hvor i lovverket FNs funksjonshemmedekonvensjon skal ligge, selv om det har mye å si for hvilken status funksjonshemmedes rettigheter skal få. Kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen ligger i menneskerettsloven. Bare konvensjoner som ligger der, har forrang for norsk lov. Forrang betyr at hvis en norsk lov og FN-konvensjonen motsier hverandre, er det konvensjonen som gjelder.

Derfor er det eneste riktige å plassere, også kalt å inkorporere, FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) i menneskerettsloven!

Hvorfor er det viktig å inkorporere funksjonshemmedekonvensjonen?

CRPD stadfester funksjonshemmedes rett til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre. Uten god og riktig assistanse er det mange funksjonshemmede som ikke får delta slik vi vil. Inkorporering vil styrke vår kamp for god og riktig assistanse.

CRPD stadfester funksjonshemmedes rett til inkluderende utdanning. Altfor mange skoler er ikke universelt utformet, slik at funksjonshemmede barn blir ekskludert fra nærskolen, som de andre barna i nabolaget går på.

CRPD stadfester retten til å velge selv hvor man vil bo og hvem man vil bo med. Mange funksjonshemmede plasseres på institusjon mot sin vilje.

Hva skjer nå?

Et utvalg av juridiske eksperter har jobbet med å utrede hvor og hvordan CRPD skal tas inn i norsk lov, på oppdrag fra regjeringen. Utvalget legger frem utredningen sin i januar. Regjeringen skal vedta hvordan CRPD skal inkorporeres, på grunnlag av utredningen, men først skal utredningen på høring. Det vil si at vi har en viktig mulighet til å fortelle regjeringen hva vi mener om utredningen!

Vi kommer til å holde dere oppdatert om høringen og den videre prosessen. Meld deg gjerne på nyhetsbrevet vårt for å kunne følge med:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

* indicates required

Vennligst angi hvordan du ønsker å få informasjon fra Norges Handikapforbund:

Du kan melde deg av nyhetsbrevet når som helst ved å klikke på lenken nederst i nyhetsbrevet.
Vår personvernpolicy kan du lese om på våre nettsider.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices.