Diskriminering Arkiver - Norges Handikapforbund

Gjennom mange år har funksjonsevne vært blant temaene Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har fått aller flest henvendelser om. I 2019 dreide mer enn hver femte sak til LDO seg om nettopp dette. Nå ønsker LDO seg mer kunnskap om funksjonshemmedes erfaringer etter ti år med et helhetlig diskrimineringsvern. Hvordan synes DU det har gått? Hva mener …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen