FN dagen Arkiver - Norges Handikapforbund

Velkommen til FNs internasjonale dag for funksjonshemmede 3 desember! I Fredrikstad markerer vi dagen med teater og foredrag på Litteraturhuset i Thygesen-salen. Først kommer det fantastiske teaterstykket «Jeg skal klare meg» av Ida Viola Simensen og Jens O. Simensen.  Så vil NHFUs leder Marianne Knudsen snakke om funksjonshemmedes menneskerettigheter. Litteraturhuset i Fredrikstad, Thygesen-salen, dørene åpne fra 17:30, …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside