Grenseløs Idrettsdag Arkiver - Norges Handikapforbund

Befinner du deg i Førde lørdag 2. november? Ta turen innom på Grenseløs Idrettsdag. Det arrangeres  Grenselaus idrettsdag i Førdehuset lørdag 2.november klokken 12.00-14.30. Målgruppene er bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede og utviklingshemmede i alle aldre fra hele fylket. Bli med for og prøve ulike idretter samt ha en kjekk dag sammen med andre. I år er det også tilbud om …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen