– Informasjon

Våre lokallag gjør en kjempeviktig for vårt oppdrag, nemlig å forandre samfunnet slik at vi oppnår full likestilling. Det er viktig for oss at aller er informerte om hva som skjer i organisasjonen. Vi oppfordrer derfor alle til å lese dette brevet til våre lokallag!
14. april begynte Soraya Baker på regionskontoret. Soraya kommer fra NHF Nord Norge,  hvor hun jobbet som organisasjonskonsultent. Soraya er vikar for Gyda Nullmeyer som har permisjon. Hennes epostadresse er: soraya.baker@nhf.no. Kontortelefonen har nummer: 468 40 025 Soraya kan treffes på denne telefonen til uka på grunn av at denne telefonen ligger igjen på kontoret. NHF har fortsatt …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen