lokalt kraftsenter Arkiver - Norges Handikapforbund

Er du opptatt av likestilling? Ønsker du å jobbe i en gruppe der oppgavene er sjefen? En gruppe som har et aksjonsrettet fokus? Påvirke politkerne i Arendal og omegn? Vi ønsker engasjerte mennesker til vårt lokale kraftsenter i Arendal og omegn. Du bestemmer selv hvor mye du vil engasjere deg, og mye av dialogen vil foregå på sosiale …

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen