Ditt bidrag er viktig for vårt arbeid for funksjonshemmede.

Du er fantastisk!