Vi setter umåtelig stor pris på deg og at du vil være med i kampen for et mangfoldig samfunn der alle er likestilte!

Vi kjemper daglig for å fjerne fysiske barrierer og fordommer som stenger mennesker ute fra naturlige samfunnsarenaer som skole, arbeidsliv, kulturliv og sosiale fellesskap. Fordommer og fordummende holdninger overfor funksjonshemmede kommer stadig til uttrykk, og dette skal vi snu ved å være synlig til stede i samfunnet og vise at vi er like mye verdt på alle vis. Vi sier fra med en tydelig stemme når noen diskrimineres og vi er aktive i kampen mot hatkriminalitet og hatprat både ute i den fysiske verden og i sosiale medier. Dette er en kamp du skal være trygg på at vi er sammen om, hele veien!

Hos oss kan du engasjere deg i og jobbe aktivt med de viktige sakene du brenner for. Du kan også delta på familieaktiviteter, i samtalegrupper, få veiledning på sykehus om du er nyskadd eller pårørende, og få muligheten til å delta på ulike kurs. Du er med i et sosialt fellesskap hvor du kan dele erfaringer med andre.

Våre likepersoner har mye å bidra med dersom du trenger noen å snakke med og få inspirasjon til å løse små og store utfordringer og bearbeide egen livssituasjon. Les mer om likepersonsarbeidet her: nhf.no/for-tillitsvalgte/likepersonsarbeidet.

Dersom du kunne tenke deg å være likeperson selv, er det helt sikkert mange som vil ha stor nytte av dine opplevelser og erfaringer; ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon!

Som du kanskje vet, er NHF-familien mangfoldig og består av hele 10 ulike landsforeninger med egne diagnoserettede tilbud. Les mer om den enkelte landsforening her:

Våre 9 regioner rundt i hele landet kan du lese om her

NHFU er ungdomsorganisasjonen for deg under 30 år

Medlemsbladet Handikapnytt får du tilsendt hele 6 ganger i året, se også handikapnytt.no, og vi har mange spennende medlemstilbud

Her finner du vår strategiplakat (pdf)

Her finner du nyttige publikasjoner

Følg oss gjerne på Instagram og Facebook:

Vi håper du vil trives hos oss; ikke nøl med å ta kontakt uansett hva det måtte være!