Bostøttealliansen høring statsbudsjettet 2023 - Norges Handikapforbund

Bostøttealliansen høring statsbudsjettet 2023

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen