Anne Karin Johansen har familie, hus og jobb og føler hun har landet.

Tekst: Helge Olav H. Ramstad

Foto: Knut Egil Wang

De siste 25 årene har Anne Karin Johansen fra Halden jobbet på hjelpemiddellageret i Halden. Hun er leder for Halden og Aremark NHF, har vært aktiv i kirka og velforeningen og er vararepresentant for Arbeiderpartiet i bystyret. Boligpolitikk er ett av de politiske temaene som engasjerer henne mest.

– Vi må bygge gode boliger for alle, slik at alle kan velge selv hvor de skal bo. Boligen er så mye av identiteten vår og handler om hvem vi er og hva vi står for, sier hun.

Boliger og brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er de største kampsakene for funksjonshemmede, ifølge Anne Karin.

– Nå ser vi at institusjonene kommer tilbake i større grad, og vi bygger «for dem» og «for oss». Det er viktig å kunne komme ut og treffe andre mennesker og ikke bli trøkket sammen. Hvis vi dyttes inn på institusjoner, blir det ikke noe naturlig familieliv.

– Hva forbinder du med samfunnsdeltakelse?

– Å kunne være aktiv der det passer og gjøre det som andre gjør – ikke det som er knyttet til funksjonsnedsettelsen min.

– Føler du at du får deltatt slik du vil?

– I dag gjør jeg det, for interessene mine er bygd opp etter hva som fungerer for meg. Som 62-åring har jeg ikke lyst til å drive med fjellklatring, liksom. Det er nok å være mor, farmor og yrkesaktiv. Jeg tenker ikke på å lære noe nytt eller irritere meg over det jeg ikke kan. Jeg er fornøyd med å ha landet, med en jobb, en mann, to sønner og fem barnebarn!