Smilende kvinne i rullestol på kontor håndhilser på en annen kvinne

Brenner du for likestilling og formidling? Ønsker du å bruke dine erfaringer til å jobbe dialog-basert og systematisk med likestilling? Da bør du melde din interesse for å bli en av våre formidlere av Funkiskompetanse i Norges Handikapforbund (NHF).

Oppdragsgiver: Norges Handikapforbund

Søknadsfrist: Første inntaksperiode er avsluttet. Ny utlysning kommer våren/sommeren 2023.

Stillingsprosent: Omfanget av oppdrag er avhengig av hvor mye du vil ta på deg og hvor mange bestillinger vi får inn.

Hva er Funkiskompetanse?

Funkiskompetanse er et bevisstgjøringsprogram som tar utgangspunkt i synet på funksjonshemmede og hvordan vanlige forestillinger bidrar til utestengelse. Ved hjelp av erfaringsdeling og gode pedagogiske virkemidler skal Funkiskompetanse bidra til at viktige arenaer som bør være likestilte, får verdifull og nødvendig innsikt i hvordan det står til med inkluderingen av funksjonshemmede. Dette skal gjøre samfunnet i stand til å jobbe for likestilling og mangfold. På sikt skal Funkiskompetanse bidra til å legge grunnlaget for en politikk og tiltaksutforming som treffer alle mennesker, og til det trenger vi å ha flest mulig med oss. Se også nettsiden til Funkiskompetanse (lenke).

Formidlerrollen

Våre formidlere av Funkiskompetanse vil bidra inn i arbeidet med å tilby et systematisk undervisningsopplegg til ulike sektorer, foreløpig gjelder dette skole, kultur, transport, arbeidsliv og politikk. Din rolle som formidler vil bli honorert, og oppdragets størrelse vil variere ut ifra eget ønske og kapasitet, samt etterspørsel etter NHFs kompetanse.

Det er ingen forutsetning at man har erfaring med denne typen formidling fra før av, men vi ser etter personer som trives med å dele av egne erfaringer. Som formidler vil du bli kurset i CRPD og likestillingskamp, formidling og pedagogiske virkemidler. Formidlerne er ikke selv ansvarlige for å lage kursopplegget, men blir en del av et tilbud som NHF leverer.

Vi gleder oss til å få flere med i vår kamp og vil gjerne høre fra deg som:  

  • Er funksjonshemmet eller har egenerfaring med funksjonshemming og vår likestillingskamp.
  • Er opptatt av funksjonshemmedes menneskerettigheter og deler vår forståelse av at vi er en del av en større antidiskrimineringsbevegelse.
  • Er god på formidling og ønsker å øke folks bevissthet rundt vår menneskerettighetskamp.

Vi tilbyr

Hos oss vil du få mulighet til å lære, utvikle deg og være med på mange spennende prosesser og oppgaver.

  • Du vil få kurs og kursbevis, og attest for utførte oppdrag.
  • Spennende oppgaver og en reell mulighet til å påvirke samfunnet.
  • Fleksibilitet til å ta på deg oppdrag når og hvor det passer for deg.
  • Honorar for utførte oppdrag.