Et barn ligger på magen og ser i kamera.

Funksjonshemmede er eksperter på sin egen livssituasjon og bør alltid være med når beslutninger som påvirker deres liv tas.

NHFs internasjonale arbeid bygger på en rettighetsbasert tilnærming med utgangspunkt i prinsippet «nothing about us without us». Vi mener at internasjonalt utviklingsarbeid ikke kan være inkluderende og tilgjengelig for funksjonshemmede uten at funksjonshemmedes egne organisasjoner har en plass ved bordet.

Last ned NHFs internasjonale strategi for 2018-2024 her (pdf).

NHF jobber med å bygge kapasiteten til funksjonshemmedes organisasjoner slik at de får kunnskapen og ressursene til å effektivt fremme sine menneskerettigheter.

NHF er opptatt av å oppnå bærekraftige resultater, blant annet ved å sikre lokalt eierskap til prosjektene. Våre viktigste samarbeidspartnere er funksjonshemmedes egne organisasjoner og lokale myndigheter. I tillegg samarbeider vi med utviklingsaktører om å fremme funksjonshemmedes rettigheter, og bidrar blant annet til utviklingen av tilgjengelige og inkluderende prosjekter.

Strategien vår er basert på menneskerettigheter og handler om å gi funksjonshemmede tilgang til utdanning, arbeid, samt helse- og sosialtjenester der de bor, på lik linje med andre.

Hvordan vi bestemmer hvor vi skal jobbe

NHF følger noen prinsipper når vi bestemmer hvor vi skal jobbe. Disse er at vi bare har prosjekter i land hvor vi har blitt invitert av en regjering eller en stor utviklingsaktør, og at landet må ha en fungerende organisasjon av og for funksjonshemmede.

For å sikre mest mulig læring på tvers av prosjekter, engasjerer vi oss ofte i land som er geografisk nære hverandre. På den måten kan prosjektene våre dra fordeler av en klyngetilnærming (cluster approach). For å skape synergier forsøker vi å arbeide i land som den norske regjeringen, så vel som Atlas-alliansen, prioriterer.