Bolig Barn Funksjonshemminger

Heftet fra 1998 er en veileder til foreldre og fagfolk ved planlegging og valg av gode løsninger. Heftet viser hvordan aktivitetene og bruk av hjelpemidler stiller krav til boligens utforming.

Bolig for barn med funksjonshemmning - word

Bolig for barn med funksjonshemmning - pdf