– Publikasjoner

“Parkeringsboten” vår kan du legge på ruta til biler som står feilparkert på HC-parkeringsplass, for å informere om at feilparkeringen skaper problemer for dem som virkelig trenger plassen. Lappen likner en ekte parkeringsbot, men mottakerne får ikke et reelt gebyr – forhåpentligvis går de en runde i tenkeboksen og velger en annen parkeringsplass neste gang.

NB! Bruk “boten” med omhu. Sjekk grundig på forhånd at bilen du vil …

Dette heftet viser med bilder, illustrasjoner og gode eksempler, gode, univeselt utformede løsninger som kan brukes av alle. Sentrale grunnelementer for planløsning og utforming av byggverk og utearealer og bestemmelsene i lovverket, blir gjennomgått. Heftet er revidert i 2017 etter gjeldende lovverk.

Fire siders informasjon, A4-format, med definisjon og eksempler på hva universell utforming er. Revidert i 2011.

Hva er universell utforming? (word)

Unge og voksne med funksjonsnedsettelser har få valgmuligheter i boligmarkedet. Det samme gjelder familier med funksjonshemmede barn. De boligene som finnes på markedet er heller ikke tilrettelagt for å bli gammel i. Vanlige hindringer er trapper ute og inne, terskler, smale dører, liten plass i entreen, trangt bad eller en lite praktisk planløsning. Heftet Tilgjengelige …

I dette heftet, som ble revidert i 2009, vises både enkle tilpasninger og bruk av hjelpemidler, og planlegging av helt nytt kjøkken. Innholder også økonomiske ordninger samt leverandøroversikt.

Heftet viser fire eksempler på individuelle løsninger; prosessen fram mot boligvalg, planløsning, hjelpemidler og brukererfaringer. Heftet ble revidert og utgitt i nytt opplag i 2009.

Heftet er en veileder til foreldre og fagfolk ved planlegging og valg av gode løsninger. Heftet viser hvordan aktivitetene og bruk av hjelpemidler stiller krav til boligens utforming.

Hvordan kan funksjonshemmedes behov ivaretas i den kommunale
boligpolitikken? Veilederen er rettet mot kommunale politikere, fagfolk, samt brukerrepresentanter som ønsker å påvirke og medvirke i utforming av boligpolitikken.

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen