Publikasjoner Arkiver - Norges Handikapforbund

"Parkeringsboten" vår kan du legge på ruta til biler som står feilparkert på HC-parkeringsplass, for å informere om at feilparkeringen skaper problemer for dem som virkelig trenger plassen. Lappen likner en ekte parkeringsbot, men mottakerne får ikke et reelt gebyr - forhåpentligvis går de en runde i tenkeboksen og velger en annen parkeringsplass neste gang. NB! Bruk "boten" med omhu. Sjekk grundig på forhånd at bilen du vil …
Dette heftet viser med bilder, illustrasjoner og gode eksempler hvordan universelt utformede løsninger kan brukes av alle. Sentrale grunnelementer for planløsning og utforming av byggverk og utearealer og bestemmelsene i lovverket, blir gjennomgått. Heftet er revidert i 2017 etter gjeldende lovverk.
Boligheftet vårt fra 2014 er nå oppdatert. Her finner du gjeldende regelverk, tips til gode løsninger og finansieringsmuligheter.
Heftet "Tilgjengelige boliger - tilpasning av eksisterende boliger", er en veileder fra 2014 som gir råd om hvordan eksisterende boliger kan tilpasses. Rådene tar utgangspunkt i hvilke løsninger som gjør en bolig tilgjengelig for bevegelseshemmede, men er like …
I dette heftet, som ble revidert i 2009, vises både enkle tilpasninger og bruk av hjelpemidler, og planlegging av helt nytt kjøkken. Publikasjonen inneholder også informasjon om økonomiske ordninger samt en leverandøroversikt.
Heftet viser fire eksempler på individuelle løsninger; prosessen fram mot boligvalg, planløsning, hjelpemidler og brukererfaringer. Heftet ble revidert og utgitt i nytt opplag i 2009.

Følg oss!

Norges Handikapforbund
Schweigaardsgt 12
Postboks 9217 Grønland,
0134 Oslo
Telefon 24 10 24 00
post@nhf.no
Org.nr: 938661316

Handikapnytt

Handikapnytt sin nettside
Tilbake til toppen