Rettigheter Bolig

Publikasjon fra 2013 i oppdatert nettversjon 2021.

Skal du skaffe ny bolig eller har behov for å endre din nåværende bolig? I dette boligheftet fra NHF finner du nyttig informasjon om hvordan du kan gå fram for å finne en god og hensiktsmessig bolig, oversikt over ulike økonomiske ordninger, regelverk, universell utforming og forskjellige boligtyper.

Bolig - pdf