Brukermedvirkning nytter det

I heftet definerer NHF brukermedvirkning og presenterer 10 grunnpunkter for medvirkning. Heftet oppfordrer til bevisst bruk av medvirkning som metode.

Brukermedvirkning - nytter det - word

Brukermedvirkning nytter det - pdf